Venlig hilsen / Best regards

Karsten Hjorth
CSO and Partner
Sales & Management

Mobil
+45 316 316 99

kh@lundsbybiogas.dk


Hjarbækvej 65 | 8831 Løgstrup
Tel. +45 96 49 43 00 | lundsbybiogas.dk