Venlig hilsen / Best regards
Karsten Hjorth
CSO and Partner
Sales & Management
Mobil +45 316 316 99
kh@lundsbybiogas.dk
Hjarbækvej 65 | 8831 Løgstrup | Tel. +45 96 49 43 00 | lundsbybiogas.dk